domingo, 15 de marzo de 2015

Treball individual a l'aula, moment d'apropament a cada infant

El seu nom a l'assemblea serveis de model en tasques individuals. 
Un dels moments d’aula que es poden aprofitar per apropar-se als alumnes de manera individual i donar-les recolzament allà on el necessiten és a les tasques o feinetes de plasmació d’alguna activitat, que fan de caire individual. Aquí els nens solen haver de posar el seu nom, de vegades la dada, i realitzar alguna activitat.

Hi ha nens que necessiten més recolzament que altres. Ja des del primer dia que han de haver de fer una, la meva tutora em va demanar la meva col·laboració amb els alumnes que requerien més suport.

He de dir que ha estat una experiència enriquidora veure com, per exemple, un nen, la primera setmana, necessitava reforç del seu nom escrit que agafava de l’assemblea, on passen llista, i havies d’estar amb ell guiant-ho lletra per lletra, fins i tot posant-la apart a una pissarra blanca, i a poc a poc va anar deixant aquest recolzament. A la quinta setmana ja ho fa sense recolzament del nom de l’assemblea, tot i que de vegades es “menja” alguna lletra, ho intenta tot sol. Després sí que li podem dir que comprovi si ha posat totes les lletres i cercar ell mateix la diferència.


Dins la classe hi ha més casos i tenim la sort d’estar dues (la tutora i jo) a l’aula i jo la tinc per que em permetin poder viure aquestes experiències. He de dir que al principi no sabia ben bé com fer sense influir massa en les guanyes de fer del nen, sense remarcar massa l’errada, etc., i tot i que de vegades em trobo amb moments d’aquests, les distintes experiències tingudes amb diversos nens i alguns consell i recomanacions de la tutora (com emprar la pissarra, fer una línia per delimitar l’espai, quan una lletra la fan girada, posar una mostra i demanar-los si és igual, i si diuen que sí, posar una dreta i una girada i que assenyalin quina és com la “correcta”, per veure si arriben a concloure que la seva està diferent, etc...) poc a poc em trobo més segura a l’hora de col·laborar amb la mestra en les activitats de treball individualitzat. A més, analitzant aquestes situacions penso en la importància del rol del mestre, ja que segons tinguem aquest concepte, així actuarem a l'hora de guiar a l'infant, és decisiu en la nostra manera de fer.

La veritat és que, en comparació a les pràctiques de l'any passat, que van ser amb infants de 0-1 any, el rol que es desenvolupa és diferent, ja que les necessitats dels infants són diferents, i ens hem d'adaptar a aquestes necessitats.

No hay comentarios:

Publicar un comentario